V. od 2019: presun na školy a pandémia COVID-19

V roku 2019 sme otvorili krúžok na základnej škole Hroncová 23 v Košiciach a prekvapil nás obrovský úspech, pri ktorom sme zaznamenali až 31 prihlášok a bez problémov sme vytvorili rovno dve nové družiny : Lesní vlci a Múdre sovy.

Tento záujem nám umožnil v pokračovaní rozvoja klubu – rozbehli sme pravidelné výpravy na viac dní, z ktorých pamätný bol určite jesenný snem v Lačnove, kde sme nováčikov prijali za riadnych členov. Ach keby sme len vedeli, že to bude na veľmi dlhú dobu posledný snem…

september 2019 – Slanský hrad

október 2019 – Jánošíková bašta

Čakala nás dovtedy najprepracovanejšia a azda aj najlepšia dlhodobá hra Stratené mesto Z: Po stopách dobrodruha Fawcetta, do ktorej sa členovia zahryzli a bojovali o prejdené kilometre a víťazstvá v jednotlivých etapách s vervou dovtedy nevídanou. Jednoducho obrovský úspech.

november 2019 – nočná akcia Bankov

schôdzka na jeseň s témou bublifukovanie

na dlhú dobu posledný snem STOPY v novembri 2019 – Lačnov, Zlá diera

úplne posledná prespávačka, ktorú sme stihli pred pandémiou v januári 2020 v Dedinkách v Slovenskom raji.

Na druhej škole klub úspech nezaznamenal a od januára sme družinu Žlté blesky zrušili. Ani v komunitnom centre Výmenník Obrody počet členov neoslinil, ale činnosť sa darilo udržať. A všetko by bolo skvelé a všetko by išlo podľa plánu – keby …

… keby náš rozbeh nezastavila pandémia ochorenia Covid-19 a z pôvodne ohlásených dvoch týždňov sa lockdown s dlhšími, či kratšími prestávkami natiahol na takmer dva roky.

Výlety a stretnutia sa považovali za hromadné akcie, ktoré boli od marca 2020 prevažne zakázané. Poslednou akciou nášho klubu bol jarný denný tábor začiatkom marca 2020, ktorý mal pokračovať prespaním v Slovenskom krase. To som pre malý záujem odsunul o týždeň a už na túto akciu nedošlo. Od 13. marca vláda SR zaviedla tvrdý lockdown, ktorý bol ukončený až v priebehu júna a tým pádom celý zvyšok roka bola stratený. Dlhodobú hru sme tak prvý krát v histórií nedohrali a už ju nikdy ani nedohráme.

V lete sa pravidlá uvoľnili, avšak začiatkom októbra 2020 bol opäť zavedený lockdown, vyučovanie online, zákaz vychádzania a organizovania hromadných podujatí, ktoré trvali až do začiatku mája 2021. Krúžky sa v tento školský rok vôbec neotvorili.

stretnutie ešte v roku 2019 na ZŠ Hroncová

jedna z mála akcií v roku 2020 – september 2020, technické múzeum

Druhý krát náš klub čelil zániku. Prestávka dlhšia ako 3-4 mesiace spôsobí pretrhnutie väzieb medzi deťmi, vedúcimi a stratu záujmu o činnosť, ktorá je v stave klinickej smrti. A tak sme stáli pred dôležitou skúškou.

Po dlhej prestávke od marca 2020 do júna 2020 sme si vyskúšali oživenie činnosti – zorganizovali sme aspoň jednu akciu a cez leto denné tábory, ktoré ukázali, že má to zmysel a záujem u detí stále je – aj u našich členov.

Pokúsili sme sa nadviazať na činnosť od septembra 2020, kedy sme zorganizovali tri drobné akcie, kým nás opäť zastavil tvrdý a mimoriadne dlhý lockdown. Po krátkom nádychu opäť úplná STOPka – a oveľa dlhšia.

október 2021 – skanzen v Hanušovciach nad Topľou

Využili sme aspoň drobné uvoľnenie opatrení, kedy v novembri a decembri 2020 bolo možné sa stretnúť aspoň v počte 6 osôb (vedúci + 5 detí) a dočasne sme otvorili stretnutia vo Výmenníku Obrody (na dve skupiny) a navštívili sme Steelpark v Košiciach (opäť na dve skupiny), kým od 1.1.2021 bolo opäť aj toto zakázané. A od 1.3. najtvrdšie opatrenia so zákazom prekročiť hranice okresov.

Otvorili sme online stretnutia s cieľom udržať navzájom kontakt a pripravili dištančnú individuálnu hru, ktorá zabrala. Aspoň toľko sme pre deti pripravili a ukázalo sa, že v takýchto časoch sa dá robiť aspoň online a na individuálnej báze.

Ale aj toto klub prežil – po uvoľnení sme ešte stihli preteky turistického orientačného behu v júni 2021. Na jeseň sme opäť otvorili družinu Žltých bleskov na ZŠ Postupimská s 11 členmi, družinu Lovcov bizónov vo Výmenníku Obrody so 7 členmi a družinu Lesných vlkov na ZŠ Hroncová 23 so 16 členmi. Po tak dlhom kritickom období považujem výsledok náboru s týmito počtami za zázrak.

september 2021 – Zbojnícky hrad

september 2021 – Zvolávačka (široko ďaleko jediná prespávačka, ak nerátame prespania na denných táboroch v lete)

september 2021 – turistický orientačný beh, majstrovstvá Slovenska v Opátke

Jesenný denný tábor 2021, koniec októbra

november 2021 – Červená skala, Kojšov

dištančná hra Poklady Košíc počas lockdownu v januári 2022

V jeseni 2021 sme už nič nenechali na náhodu a tušiac opätovné zákazy a prerušenie činnosti sme sa rozhodli pre stratégiu „fungujeme, kým sa dá“ a pripravili sme bohatý program, približne vo frekvencií dva výlety za tri týždne. A jeseň bola parádna. Aj keď sme viacdňové výlety prakticky nerobili (a vrátili sme sa k ním až od marca 2022), stále bolo obsahom činnosti nočné akcie, opekačky, cykloakcie, turistika, návšteva hokejového zápasu a prakticky všetko, čo naše decká milujú. prerušenie činnosti bolo v tento rok na asi dva mesiace a prežili sme ho cez online stretnutia a individuálnu terénnu hru. Okrem toho sme si zahrali ďalšiu dlhodobú hru : Záchrana Fantázie, ktorá sa nakoniec z jedného roka natiahla na dva roky.

jarný tábor 2022

jarný tábor 2022

zimný snem STOPY na Muránskom hrade

a pokračujeme s pravidelnými prespávačkami v Slovenskom krase v Háji – apríl 2022

apríl 2022 – zrúcanina Altánku v Jakabovej záhrade

forbalový turnaj STOPACUP 2022

akcia za odmenu Praha 2022

Z tohoto Covidového obdobia spomeniem úspešnú účasť na turistickom orientačnom behu (množstvo medailí z rôznych

úrovní), návštevu múzea v Hanušovciach nad Topľou, výpravu na skalné mesto Koľvek, výlet na Červenú skalu, akcia za odmenu Praha 2022, výlet na Morské oko a Sninský kameň a zimný snem Muránska planina 2022 (prvý od jesene 2019).

Náš klub prežil skúšku, krst ohňom, klinickú smrť – a vrátili sme sa ešte silnejší a vyspelejší.

V roku 2022 sme po šiestich rokoch definitívne ukončili činnosť na ZŠ Postupimská aj vo Výmenníku Obrody a cez nábor sme získali nových členov na nových školách: ZŠ Krosnianska 4 a ZŠ Kežmarská 30. Družina Lesných vlkov na ZŠ Hroncová pokračuje naďalej.