družina žltých bleskov

miesto schôdzok:  ZŠ Krosnianska 4

pokrik : Tresky, plesky – ŽLTÉ BLESKY!

stretnutia : štvrtky 14:00 – 16:00

vodca družiny : Ľuboš Zahradníček

Skupina má v školskom roku 2023/24 14 členov.