družina žltých bleskov

miesto schôdzok: 

pokrik : Tresky, plesky – ŽLTÉ BLESKY!

stretnutia :

Skupina má v školskom roku 2022/23 … členov vo veku … rokov.