družina lesných vlkov

miesto schôdzok: ZŠ Hroncová 23

pokrik : Kto chce s nami byť, musí s nami vyť!

stretnutia : stredy 14:00 – 16:00

vodca družiny: Ľuboš Zahradníček

Skupina má v školskom roku 2023/24      členov.