družina lesných vlkov

miesto schôdzok: ZŠ Hroncová (krúžok na škole)

pokrik : Kto chce s nami byť, musí s nami vyť!

stretnutia : stredy 14:30 – 15:30

Skupina má v školskom roku 2021/22 18 členov vo veku 7 – 11 rokov.