družina lesných vlkov

miesto schôdzok: ZŠ Hroncová (krúžok na škole)

pokrik : Kto chce s nami byť, musí s nami vyť!

stretnutia : stredy 14:30 – 16:00

Skupina má v školskom roku 2022/23 … členov vo veku …. rokov.