družina lesných vlkov

miesto schôdzok: 

pokrik : Kto chce s nami byť, musí s nami vyť!

stretnutia :

vodca družiny:

Skupina v školskom roku 2023/24 nepracuje.