Dračie výzvy je súbor úloh (výziev) na rozvoj osobnosti rozdelených do 27 oblastí po 7 úloh. Môžu ich robiť dospelí aj deti. Nájdete tam úplne jednoduché aj mimoriadne náročné úlohy vyžadujúce veľa času, výdrž, snahu, vzdelávanie sa. Môžu ich plniť členovia aj náhodní návštevníci, ktorých výzvy zaujali. Každý ich plní v prvom rade sám pre seba, tabuľka s výsledkami je len pre členov a iba pre zaujímavosť. Neodmeňujeme za splnenie, ani nekarháme ak sa niekto rozhodne výzvy nerobiť.

 

Dračie výzvy (nováčikovská skúška pre II. až III. ročník, verzia 2022) *.PDF

Dračie výzvy (nováčikovská skúška pre IV. a vyššie ročníky, verzia 2022) *.PDF

Dračie výzvy – zápisník (verzia 2022) *.PDF

Dračie výzvy  – hlavný dokument, pravidlá a znenie jednotlivých výziev verzia 2022 *.PDF

 

Výsledková tabuľka (obsahuje len tých, kto si nechali uznať aspoň 1 výzvu a prejavili tak aspoň nejaký záujem o ich plnenie).

Nováčikovia nemôžeme uznať splnené výzvy. Uznáme im ich spätne, keď sa stanú riadnymi členmi a ak o to prejavia záujem.

poradie meno/prezývka počet splnených celých oblastí a dosiahnutá úroveň počet splnených výziev
1 GaBo 7 (hľadač cesty) 99
2 Abdam 6 (hľadač cesty) 86
3 Dadid 4 (hľadač cesty) 78
4 Adell 2 (pokročilý člen) 59
5 Kory 2 (pokročilý člen) 47
6 Leon 1 (riadny člen) 49
7 Tete 0 (riadny člen) 35
8 Daro 0 (riadny člen) 14
9 Maximus 0 (riadny člen) 3
10 Trix 0 (riadny člen) 3
11 Žaba 0 (riadny člen) 3
12 Filip Frajt 0 (riadny člen) 3
13 Juraj Novotný 0 (riadny člen) 3
14 Dandiel 0 (riadny člen) 1

 

Zoznam tématických oblastí Dračích výziev :

 1. turistika (modrý prívesok)
 2. plávanie (modrý prívesok)
 3. skoky (modrý prívesok)
 4. cyklistika (fialový prívesok)
 5. gymnastika (fialový prívesok)
 6. lezenie a hrazda (fialový prívesok)
 7. korčuliar (fialový prívesok)
 8. fauna a flóra (zelený prívesok)
 9. huby a stromy (zelený prívesok)
 10. ochrana prírody (zelený prívesok)
 11. pohoria (zelený prívesok)
 12. prvá pomoc (červený prívesok)
 13. Košice (tmavozelený prívesok)
 14. mestá (tmavozelený prívesok)
 15. cestovateľ (tmavozelený prívesok)
 16. účasť a bodovanie (žltý prívesok)
 17. promotér (žltý prívesok)
 18. oheň (oranžový prívesok)
 19. značky a TOB (oranžový prívesok)
 20. orientácia (oranžový prívesok)
 21. uzly (oranžový prívesok)
 22. náradie a materiál (čierny prívesok)
 23. šifrovanie (čierny prívesok)
 24. počítač (čierny prívesok)
 25. výdrž (tyrkysový prívesok)
 26. šikovnosť (tyrkysový prívesok)
 27. osobnosť (tyrkysový prívesok)

Celkový počet výziev: 189

 

Úrovne a podmienky ich splnenia:

0. Nováčik

1. Riadny člen (splnená nováčikovská skúška, prijatý hlasovaním za riadneho člena, 0 – 1 splnených oblastí)

2. Pokročilý člen (2 – 3 splnené oblasti)

3. Hľadač cesty (4 – 7 splnených oblastí)

4. Radca (8 a viac splnených oblastí)