V tejto sekcií si môžete pozrieť akú máte účasť. Aby to pochopili aj menšie deti, uvádzame ju ako počet výletov, na ktoré si prišiel a počet schôdzok + výletov spolu na ktoré si prišiel.