Sme súčasťou základných škôl a ich centier voľného času.

Vybrané akcie robíme ako občianske združenie Dračia stopa


Pomáhajú nám tieto organizácie :
K13, n. o.