družina nočných sov

miesto schôdzok : ZŠ Krosnianska 4

pokrik : Múdri ako SOVA!

stretnutia : piatky 13:15 – 15:15

vodca družiny : Zuzana Zambová

Skupina má v školskom roku 2022/23 16 členov z 1. – 3. ročníka.