družina nočných sov

miesto schôdzok :

pokrik :

stretnutia :

vodca družiny :

Skupina v školskom roku 2023/24 nepracuje.