Výlety

Výlety sú najdôležitejšou časťou činnosti. 

 

Dôležitá poznámka: niektorí členovia sa ku nám prihlásili cez CVČ na školách. Výlety NIE SÚ školskými akciami, organizujeme ich pod hlavičkou OZ Dračia stopa, zodpovednosť za deti pereberajú vedúci na jednotlivých výletoch a prihlásením na výlet berú rodičia tento fakt do úvahy.

 

Pred každým výletom vyplňte nasledujúce tlačivo (nesmie byť staršie ako 24 hodín): Vyhlasenie_rodica o bezinfekčnosti (*.pdf) 

 

Informácia o najbližších akciách Poplatok (členovia) Poplatok (nečlenovia)
Až v decembri … 🙂