družina rýchlych šípov

miesto schôdzok:

pokrik : Letom svetom, šantím s vetrom!

stretnutia :

vodca družiny :

 

Skupina v školskom roku 2023/24 nepracuje.