Na stiahnutie
Turistický orientačný beh
 
Pravidlá pretekov
 
Všeobecné pravidlá – prečítajte si hlavne články 8 Typy súťaží, 9 a 10 Vekové kategórie, 12 Podmienky účasti, 13 Vybavenie pretekára, 15 a 16 (disciplíny a kontrolne stanovištia a ich podrobný popis), 17 – 20 (priebeh pretekov, štart, cieľ a pod.), 27 Diskvalifikácia, 28 Zdržanie
 
Prílohy a dokumenty k stanovištiam
 
Kompletná príloha (všetky stanovištia + štartovací preukaz, výsledková listina a pod….)
 
Skratky a stanovištia samostatne na stiahnutie (praktickejšie :))) )
 
KPČ – Kultúrno poznávacia činnosť
RD – Rastliny/dreviny
A – Azimuty
OV – Odhad vzdialenosti
P – Plazenie
LL – Lanová lávka
HnC – Hod na cieľ