Schôdzky

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

 

Termíny schôdzok:

 

Výmenník Obrody:  družina Lovcov bizónov, pondelok 16:30

 

ZŠ Hroncová: družina Lesných vlkov, streda 14:30-16:00

Deti navštevujúce ŠKD preberieme z družiny, ostatné deti nás počkajú na vrátnici pri hlavnom vchode do školy.

 

ZŠ Postupimská: družina Žltých bleskov, štvrtok 14:00-15:30

Deti navštevujúce ŠKD preberieme z družiny, ostatné deti nás počkajú na vrátnici pri hlavnom vchode do školy.

 

Bližšie informácie a témy v tomto kalendáriu

 

Predpokladaný program schôdzok:

september: úvod, pravidlá

október: KPZ, prvá pomoc hrou

november: dreviny, stopy zvierat, sádrové odliatky stôp

december: herňa spoločenských hier

január: TOB-pravidlá, uzly

február: uzly

marec: azimuty, TT značky a práca s mapou

apríl: TOB-technické stanovištia

máj: rastliny, dreviny, huby