Schôdzky

Stretnutia cez týždeň v poobedňajších hodinách v podobe krúžkov na vybraných školách. Plnia úlohu pravidelne sa opakujúcej aktivity. Na schôdzkach trénujeme zálesácke zručnosti, pripravujeme sa na výlety a súťaže a hráme množstvo hier.

 

Termíny schôdzok:

 

družina Žlté blesky – ZŠ Krosnianska 4, štvrtky 14:00 – 16:00

družina Lovci bizónov – ZŠ Kežmarská 30, piatky 14:00 – 15:30

 

Bližšie informácie a témy v tomto kalendáriu

 

Predpokladaný program schôdzok:

september: úvod, pravidlá

október: KPZ, dopravná výchova, morseovka

november: športové aktivity, kŕmitko pre vtáky

december: herňa spoločenských hier

január: TOB-pravidlá, uzly

február: uzly

marec: azimuty, TT značky a práca s mapou

apríl: TOB-technické stanovištia

máj: rastliny, dreviny, huby