IV. 2015 – 2018 Veľká výmena

Jeseň v roku 2015 sa niesla v znamení veľkých očakávaní. S vedomím, že nás opúšťajú kľúčoví členovia – síce niektorí potvrdili, že budú chodiť na vybrané výlety a neskôr ochotne „animátorovať“ – sme oslovili deti z našich denných táborov s cieľom získať nováčikov.

Tu nás bolo v klube ešte dosť. október 2015 – výlet do košickej ZOO

Personálna výmena sa podarila a zabezpečili sme tak kontinuitu našej činnosti aj pre ďalšie obdobie. Počet členov síce mierne poklesol, ale pri 15-ich deťoch sa stále dali pohodlne udržať dve fungujúce družiny. Z kľúčových určite nezabudneme na Harryho, Zaju (v tom čase služobne najstarší členovia – do oddielu chodili 6 rokov, čo je veľký úspech pre nás), Eli a jej brata Strelu, Rýchlik, Nero, Exi, Kinderko a Brúk a pokračovali aj Špeki a Čert.

Jesenný snem v Kvačanoch november 2015 – návšteva vodných mlynov Oblazy
Navštívili sme aj Tatry, december 2015, Popradské pleso

Na jeseň 2015 vznikol krátky dokument predstavujúci našu činnosť (Poď si po zážitky – kapitola Turistický klub, je dostupný na youtube), ktorý pozostával prevažne zo záznamov natočených v októbri 2015 v Nízkych Tatrách a v novembri 2015 v Kvačianskej doline na vodných mlynoch. Nasledovalo ešte divoké video z februára 2016 z sánkovačky na Jahodnej, všetky tri akcie sa dodnes považujú za jedny z najlepších aké sme robili.

Keď bol pred tým klub „na vrchole“, tak pomaly, nepozorovane z tohto vrcholu začal klesať. Možno v tom bola naša neskúsenosť (boli sme samostatne tri roky, čo je v podstate mladá organizácia), ešte nerozvinuté meno a niekoľko ďalších objektívnych aj subjektívnych faktorov, možno aj našich zlyhaní.

 

Členovia od januára 2016 prevažne ubúdali a po náboroch na jeseň 2016 a 2017 sme získali dokopy len 5 aktívnych nováčikov.

Akcia za odmenu – máj 2015, Budapešť

Trend je jasný, turistika sa viac a viac dostáva mimo hlavný záujem a keď tak len individuálna. Bolo čoraz ťažšie získať plnohodnotných členov, keď nás školy nepúšťali medzi deti robiť nábor a samé ponúkali pestrú paletu záujmových činností priamo na škole. Situácia zašla až tak ďaleko, že najprv sme činnosť stiahli z dvoch samostatných skupín na jednu (v januári 2017) no aj v tej počet členov spadol na 7. Nasledovali neúspešné pokusy zorganizovať ďalšie viacdenné výlety a krátko na to sa náš program obmedzil na „trochu lepší krúžok“ – jeden jednodňový výlet do mesiaca a schôdzky raz týždenne. To už bolo vážné, samotné jadro činnosti dostalo trhliny.

Bokšovské skalné mesto – október 2016
Zvolávačka Telgárt, Nízke Tatry (fotka z Kráľovej skaly), september 2016. Posledná Zvolávačka na dlhé obdobie …

Z tohoto obdobia spomeniem vydarené akcie Zvolávačka Télgart (september 2016), Stratená so sťaženým prechodom rebríkmi Zejmarskej rokliny (január 2016), Jesenný snem Télgart (november 2018), denný tábor s prespaním na dve noci začiatkom leta 2019

výprava do Vysokých Tatier na Zelené pleso, október 2016

Nemohli a ani sme nechceli v takejto podobe fungovať a tak ako vždy – kríza prináša zmeny :

Za 1. Pokúsil som sa postupne presunúť činnosť klubu priamo na školy. Ako prvá bola ZŠ Postupimská v januári 2017 (od septembra 2018 sme tam otvorili krúžok, ktorý patril pod STOPU)

Za 2. zmenili sme názov z TK Dračia stopa na detský outdoorový klub STOPA (od septembra 2017)

Za 3. opustili sme nevhodné priestory, kde sa klub uchýlil v januári 2015 a vrátili sme sa do Výmenníka Obrody, čím sme sa vzdali možnosti upraviť si priestory podľa vlastných predstáv a využiť ich 24/7, výmenou za lepšie promo, kontakt s komunitou ľudí zo sídliska a väčší, svetlejší a celkovo vhodnejší priestor.

Za 4. animátori, ktorí s nami spolupracovali začali byť platení (od septembra 2017, po roku sme prešli späť na dobrovoľníctvo)

Za 5. vytvorená nová webová stránka klubu (táto 🙂 (od marca 2019)

Za 6. zavedenie nového klubového oblečenia (od októbra 2018)

Jeden z prvých výletov s deťmi zo ZŠ Postupimská. Obišovský hrad, október 2018

Prvé výsledky sa začali prejavovať na jeseň 2018. Prespávací výlet do ekocentra SOSNA v októbri 2018 tak nebol len svetlou výnimkou, ale nakoľko bolo tieto akcie pre koho organizovať, bol odrazovým mostíkom pre ďalšie prespávačky – po roku a pol úpadku.

prespávacie akcie obnovené! Jánošíková bašta (ekocentrum SOSNA), október 2018

Dynamika zmien bola výrazná (skoro ako vždy) – náš kolektív opustili stálice Harry, Zaja, Exi, Kinderko a takmer všetci členovia za posledné tri roky, ktorých nahradili nováčikovia v takej miere, že počet členov začal opäť stúpať a s tým aj kvalita.

Klasická akcia v januári 2019 v Stratenej. Prechod Zejmarskou roklinou.
Zejmarka január 2019

Družinu, ktorá fungovala mimo základných škôl (výmenník Obrody) sme nakoniec nemuseli zrušiť. A tak začiatkom školského roka 2019/2020 máme dve zabehnuté skupiny (Výmenník Obrody a ZŠ Postupimská) a pridáva sa ďalšia škola, ZŠ Hroncová, kde …

James našiel lebku pri ornitologickom stacionári v Drienovci, apríl 2019

 

…  reklama spustila obrovský záujem o našu činnosť a za tri týždne prišlo 31 prihlášok. No to už je príbeh ďalšej kapitoly …