II. Južná veštiareň

Atrey a ORIN

úryvok II.: Atrey a Auryn

Obyvatelia ríše sa dostavili do bájnej Slonovinovej veže, aby zistili, čo ničí ich krajinu Fantázie. A hneď sa dozvedeli, že detská kráľovná, za ktorou prišli, je smrteľne chorá. To je veľmi zlé, pretože kto iný, ak nie ona im pomôže od tajomnej Ničoty?

Zrazu sa v sieni rozhostilo ticho a všetky pohľady sa obrátili k veľkým dverám. Otvorili sa a dnu vstúpil Cheirón, chýrny a povesťami opradený majster liečiteľstva.

Bola to bytosť, ktorú v starých časoch nazývali kentaurus. Prednú časť tela mal ľudskú, zadnú konskú. Okolo krku mal reťaz so zlatým amuletom, na ktorom boli dva hady, jeden svetlý, druhý tmavý, ktoré sa navzájom hrýzli do chvosta a tvorili ovál.

Bol to znak toho, koho poverila detská kráľovná, aby konal v jej mene.

Dodáva nositeľovi tajomnú silu. Volá sa ORIN.

Sieňou sa šíril šepot a zazneli výkriky prekvapenia. Už dávno sa nestalo, že by niekomu zverili klenot.

Cheirón niekoľko ráz zadupal kopytami a povedal hlbokým hlasom:

„Priatelia, ORIN mám len na krátku chvíľu. Odovzdám ho niekomu, kto je ho väčšmi hodný. Všetci sme bezradní zoči-voči chorobe detskej kráľovnej. Vieme len jedno: zánik Fantázie súvisí s touto nemocou. viac netušíme. Je možné, že my všetci nevládneme všetkými vedomosťami ani všetkou múdrosťou. Je to moja posledná a jediná nádej, že niekde v tejto nekonečnej ríši žije bytosť, ktorá je múdrejšia ako my a môže nám pomôcť. Nájsť ju môže len dobrý stopár, ktorého neodradí  nijaké nebezpečenstvo ani námaha. Musí to byť hrdina. Detská kráľovná mi povedala meno tohto hrdinu. A vedzte, že ich je viac. Volajú sa Atrej, TEREZKA, BRANKO, RIŠKO ZELENÝ DRAK , ANDREJ NEMO, ABDAM, BIELY TESÁK. Im odovzdám ORIN a pošlem ich na veľkú púť hľadania do Južnej veštiarne, kde nájdu liek pre detskú kráľovnú a tým zachránia Fantáziu. Teraz viete všetko.“

(Michael Ende – Nekonečný príbeh)

———————————————

(tu pribudne mapa, avšak trochu neskôr)

V hre pokračujú všetci hráči.

Bodovanie pokračuje ďalej, ale v tejto etape nebude podstatné.

Cesta k južnej veštiarni je nebezpečná a plná nástrah. Preto musíme na sebe pracovať, k čomu nám pomôžu Dračie výzvy – sada úloh/výziev na osobnostný rozvoj. Pred južnou veštiarňou nás čakajú tri brány, ktorá nás pustia ďalej len vtedy, keď budeme dostatočne silní a skúsení.

Dračie výzvy na stiahnutie sú tu

Základom pre vyhodnotenie etapy bude počet splnených Dračích výziev.

 

Pravidlá Dračích výziev a II. etapy

a) každá splnená výzva (úloha, zadanie) ťa posunie v hre o jedno políčko

b) úlohy plníš podľa svojho výberu, môžeš si pokojne vyberať tie najjednoduchšie

c) uznávať budeme len úlohy splnené od 1.2.2022, nie je možné uznávať ak si niečo „náhodou“ splnil v minulosti…

d) podľa bodu č. 10 v pravidlách uvedených priamo v dokumente na stiahnutie (v samotných Dračích výzvach) sa píše, že úlohy označené hviezdičkou plníš na schôdzkach alebo výletoch – toto nateraz ignoruj, plníš všetko doma,

e) rodičia ti splnenú úlohu zakrúžkujú, podpíšu a uvedú dátum splnenia

f) na uznanie splnených úloh nám dones vytlačené Dračie výzvy s označenými splnenými výzvami (s podpisom rodiča a dátumom) alebo papierik so zoznamom splnených úloh (asi takto: Turistika/4,5,6, Cyklistika/1,3,…)

 

g) trasa k južnej veštiarni však nie je obyčajná trasa – 50 políčok = 50 výziev a „vystarané“ :))))) . Na tejto trase sú tri brány, ktoré ťa pustia ďalej, len ak splníš tvrdé podmienky:

1) na políčku č. 5 sa nachádzajú čarovné sfingy, ktoré ťa pustia ďalej, ak splníš 5 výziev podľa tvojho výberu (neposunieš sa však o 5 políčok, tieto výzvy „zhltnú“ sfingy pre seba)

2) na políčku č. 25 sa nachádza zrkadlo pravdy, ktoré ťa pustí ďalej, ak splníš 5 výziev z NÁŠHO výberu. Ak niektorú máš splnenú už z predošlého priebehu etapy, môžeš si ju zarátať. Náš výber je:

TURISTIKA: 3, 4, PLÁVANIE: 4, 7, CYKLISTA: 2, 6, 7, KORČULIAR: 6, POHORIA: 6, 7, KOŠICE: 7, CESTOVATEĽ: 3, 7, OHEŇ: 3, 4, UZLY: 1, 4, NÁRADIE A MATERIÁL: 3, 4, 5, 7, VÝDRŽ: 6  😀 😀 😀

3.) na políčku č 50 je posledná a najťažšia brána dvere bez zámku, ktorá ťa cez seba pustí, ak splníš dve naozaj náročné výzvy – ty si ich vyberieš, ale my ti schválime, či naozaj ide o vysokú obtiažnosť. Po prejdení tejto brány, vstúpiš do Južnej veštiarne…

 

f) ak splníš aspoň jednu celú tématickú oblasť (môže ti z nej chýbať 1 výzva alebo máš splnených všetkých 7 výziev) bránu dvere bez zámku máš automaticky otvorenú a žiadne výzvy naviac plniť nemusíš.

 

g) pre tých, ktorí majú ORIN:

čarovné sfingy: plnia iba 4 výzvy naviac

zrkadlo pravdy: plnia iba 4 výzvy z nášho výberu, môžu si znížiť náročnosť, ak to charakter úlohy umožňuje.

dvere bez zámku: plnia iba 1 náročnú výzvu.

 

Pripomeňte nám vo vhodnej chvíli, že máte Orin, kto si má všetko pamätať 😀 ?

 

Kto dôjde až k Južnej veštiarni, bude mu sprístupnené veľké a možno šokujúce tajomstvo, čo je liekom pre detskú kráľovnú a ako to vlastne s tým liekom je a nám všetkým sa otvori cesta k poslednej, finálnej etape.

———————————————

Priebežné výsledky:

(budú postupne)