Prečo dať deti ku nám?
  • skúsenosti s prácou od roku 2006
  • cez 200 jednodňových výletov, 50 výletov na viac dní, zahraničné výpravy, účasť na pretekoch TOB
  • bohatá činnosť – cca 20 výletov za rok z toho 6 – 8 na viac dní.
  • deti sa dostanú z domu, od PC a mobilu (mobily majú u nás výrazne „obmedzený režim“ :)))) )
  • deti učíme zodpovednosti a samostatnosti
  • 13 rokov bez jediného vážnejšieho zranenia
  • skúsení vedúci