Ako pracujeme?

1. Náš klub pracuje v meste Košice na rôznych základných školách.

2. Fungujeme na dvoch úrovniach – pravidelné stretnutia každý týždeň v určený deň, ktoré trvajú od 60 do 120 minút a víkendové akcie 1 – 3x do mesiaca.

3. Víkendové akcie sú buď jednodňové akcie bez prespania alebo viacdňové výpravy s prespaním. Robievame prespania v chatkách alebo v teplých mesiacoch v stanoch.

4. Okrem týchto dvoch foriem práce robievame návštevy plavárne, lezeckej steny, verejného korčuľovania, výstav, organizujeme herňu spoločenských hier, geocaching, všetko podľa aktuálnej ponuky.

5. Súčasťou programu sú aj ďalšie prvky – napríklad dlhodobé hry alebo tzv. Dračie výzvy (súbor nepovinných dlhodobých úloh rozdelených do tém, zameraných na rozvíjanie osobnosti po všetkých stránkach)

6. Členské sa platí do CVČ v školách na ktorých fungujeme. Akcie sa platia samostatne – podľa pokynov pred akciou.

7. Na výlety nám chodievajú skúsení vedúci z OZ Dračia stopa. Môžu sa pridať aj rodičia.